ASITT

Intake en behandelprotocol

Letsel in het hoofd/nek gebied kan leiden tot chronische klachten. Het is in de praktijk gebleken dat patiënten na o.a. whiplash en contusio cerebri langdurig last kunnen blijven houden van o.a. duizeligheid, misselijkheid en overgevoeligheid voor licht en/of geluid.

De Amerikaanse mevr. Jean Ayres ontwikkelde rond 1960 een methode voor kinderbehandeling: Sensorische Integratie (S.I.). Principes uit deze methode lijken een positieve invloed te hebben op het normaliseren van over- en onderregistratie van de prikkelverwerking van houdings- en bewegingsgevoel bij volwassenen na een letsel in het hoofd/nek gebied. In veel gevallen levert deze behandeling een betere structuur en strategie op om problemen in het dagelijks leven op te lossen.

Voor een juiste selectie van de doelgroep en een gerichte behandeling en begeleiding op grond van de principes van Sensorische Integratie, is specifieke kennis en vaardigheid nodig die in de cursus wordt verkregen. Er wordt gewerkt met de ASITT (Adult Sensory Integration Timmerman Treatment), een intake/observatie- en behandelprotocol.

Doelgroep

De cursus biedt ergotherapeuten, die volwassenen behandelen met verstoringen in het proces van sensorische informatieverwerking/overprikkelingsklachten, de gelegenheid met name kennis op te doen betreffende praktische intake- en behandelvaardigheden. Kennis over de onderliggende theorie van de Sensorische Integratie principes zal heel basaal gegeven worden, toereikend om het intake en behandelprotocol eigen te kunnen maken en toe te passen in het werk.

Het protocol werkt goed in een multidisciplinair team en kan ook goed in de eerste lijn worden toegepast. Indien het nog niet gebruikt wordt in een behandelsetting vraagt het wel enige aanpassing en een goede implementatie in het team. Dit wordt ook meegenomen in de cursus.

De Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie had in 1999 een werkgroep chronische pijn. Deze heeft zich in 2000 opgesplitst in een werkgroep chronische rugpijn en een werkgroep chronische nekpijn met sensorische re-integratie problematiek. In deze laatste werkgroep is vanaf 2001 gewerkt aan terminologie en afbakening t.a.v. sensorische integratie bij volwassenen. Sindsdien heet deze landelijke werkgroep, landelijke werkgroep sensorische integratie bij volwassenen, afgekort LWSI.

Er is besloten de term Sensorische Integratie bij volwassenen te gebruiken, parallel aan de naam van de cursus die de ASITT leert te gebruiken. Het ASITT protocol is na onderlinge afstemming via een kleine werkgroep binnen de grote, gekozen als landelijke protocol.

Cursusinformatie

De onderwerpen die tijdens de cursus nader worden uitgewerkt:

  • De selectie van de doelgroep via het intakeprotocol
  • De mogelijkheden van de basisbehandeling
  • Het overdragen van S.I. kennis aan de patiënt, de familie van de patiënt en de collegae uit het team
  • Het implementeren van de S.I. behandeling in het bestaande behandelteam
  • Variaties op de basisbehandeling

Meld je hier aan!

Aanmelding Cursus Sensorische Integratie Volwassenen

  • Sleep bestanden hierheen of
    Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf, Max. bestandsgrootte: 2 MB.
    • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.