Ergotherapie Gouda e.o.

Mijn naam is Marinka Janssen. Met ruim 25 jaar ervaring heb ik
veel kennis opgedaan als ergotherapeut in verschillende settingen.

Wat is ergotherapie?

Na ziekte, een ongeval of bij het hebben van een chronische aandoening kan het zijn dat u niet meer in staat bent de dagelijkse activiteiten te doen, die u altijd gewend was te doen. Ergotherapie is een paramedisch beroep dat erop gericht is mensen (opnieuw) in staat te stellen zo zelfstandig en optimaal mogelijk te functioneren in het dagelijks leven.

Dat houdt in dat wij samen met u kijken naar mogelijkheden om de dagelijkse handelingen en activiteiten, die voor u belangrijk zijn, weer uitvoerbaar te maken. De therapie kan bij u thuis, in de ergotherapie-praktijk, in de directe woonomgeving, of op het werk plaats vinden.

Het doel van ergotherapie

Het doel van ergotherapie is om mensen uit alle leeftijdscategorieën (opnieuw) in staat te stellen zo zelfstandig en optimaal mogelijk te functioneren in het dagelijks leven. Ergotherapie richt zich niet op de ziekte, maar op de praktische gevolgen ervan bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Voor wie is ergotherapie bestemd?

Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die, tengevolge van een ziekte, trauma, over- of onderbelasting, onvolledige of vertraagde ontwikkeling of handicap zijn gewone dagelijkse handelingen niet meer naar wens kan uitvoeren.

Dit kan door bijvoorbeeld:

  • Problemen in het proces van sensorische informatieverwerking
  • Overbelastings-klachten
  • Chronische aandoeningen zoals MS, reuma, chronisch pijnsyndroom
  • Hand- en polsklachten
  • Werkplekonderzoek
  • Begeleiding bij werkhervatting

Praktijkvoorbeelden

Meneer de Haan van 35 jaar heeft langdurig rugklachten. Regelmatig komt hij bij de manueel therapeut, maar de klachten blijven bestaan.

Deze man wordt aangemeld bij de ergotherapeut. Er zal een intake plaatsvinden. Hij krijgt een daglijst om in te vullen, om zo te achterhalen wanneer de klachten optreden en hij krijgt inzicht hoe hij zijn activiteiten over de dag heen verdeeld. Vervolgens zal hij een weekschema in moeten vullen en een prioriteitenlijst  opstellen. Zo krijgt hij meer inzicht in zijn belasting en belastbaarheid. Vervolgens zal de ergotherapeut de ergonomische principes bespreken en wordt ingegaan op de dagelijkse handelingen, zodat hij de principes kan toepassen in zijn dagelijks leven. Er kan ook een werkplek-analyse gedaan worden.

Meneer de Haan (35), Chronische rugklachten

Mevrouw Schippers van 27 jaar geeft aan tijdens haar werkzaamheden in het laboratorium veel last te hebben van nek- en schouderklachten.

Ze wordt behandeld door een fysiotherapeut. De fysiotherapeut vindt, dat er een ergotherapeut bij moet komen kijken. De fysiotherapeut verwijst mevrouw Schippers naar de huisarts en de huisarts schrijft een verwijzing naar de ergotherapeut.

De ergotherapeut doet een observatie bij deze mevrouw op haar werkplek. Vervolgens geeft ze daar adviezen. Ook zal de ergotherapeut inzicht willen hebben in haar dagelijkse privé-leven. Dit zal gebeuren middels het invullen van dag- en weeklijsten, bewustwording van de activiteiten die zie doet en hoe ze die uitvoert. Indien noodzakelijk zullen de ergonomische principes worden doorgenomen en zal ze die leren toe te passen.

Mevrouw Schippers (27), RSI

Neem contact met ons op!

Contactformulier

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.