ASITT

Intake en behandelprotocol

Letsel in het hoofd/nek gebied kan leiden tot chronische klachten. Het is in de praktijk gebleken dat patiënten na o.a. whiplash en contusio cerebri langdurig last kunnen blijven houden van o.a. duizeligheid, misselijkheid en overgevoeligheid voor licht en/of geluid.

De Amerikaanse mevr. Jean Ayres ontwikkelde rond 1960 een methode voor kinderbehandeling: Sensorische Integratie (S.I.). Principes uit deze methode lijken een positieve invloed te hebben op het normaliseren van over- en onderregistratie van de prikkelverwerking van houdings- en bewegingsgevoel bij volwassenen na een letsel in het hoofd/nek gebied. In veel gevallen levert deze behandeling een betere structuur en strategie op om problemen in het dagelijks leven op te lossen.

Voor een juiste selectie van de doelgroep en een gerichte behandeling en begeleiding op grond van de principes van Sensorische Integratie, is specifieke kennis en vaardigheid nodig die in de cursus wordt verkregen. Er wordt gewerkt met de ASITT (Adult Sensory Integration Timmerman Treatment), een intake/observatie- en behandelprotocol.

Doelgroep

Het protocol werkt het beste in een multidisciplinair team. Omdat bij chronische pijnklachten de psyche een belangrijke rol speelt is het belangrijk als de maatschappelijk werk(st)er en/of de psycholoog deelnemen aan de behandeling.

De Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie had in 1999 een werkgroep chronische pijn. Deze heeft zich in 2000 opgesplitst in een werkgroep chronische rugpijn en een werkgroep chronische nekpijn met sensorische re-integratie problematiek. In deze laatste werkgroep is vanaf 2001 gewerkt aan terminologie en afbakening t.a.v. sensorische integratie bij volwassenen.

Er is besloten de term Sensorische Integratie bij volwassenen te gebruiken, parallel aan de naam van de cursus die de ASITT leert te gebruiken. Het ASITT protocol is na onderlinge afstemming via een kleine werkgroep binnen de grote, gekozen als landelijke protocol. Met de mogelijkheid tot aanvulling bij behandelcategorie 1 van 3 extra observatie-items van een instrument uit het R.C. Blixembosch.

De cursus biedt behandelaars, ergotherapeuten en fysiotherapeuten, van patiënten met vooral (chronische) whiplash klachten, de gelegenheid met name kennis op te doen betreffende praktische vaardigheden. Kennis over Sensorische Integratie principes zal heel basaal gegeven worden. Verder verdieping in S.I. theorie en praktijk is mogelijk via de S.I. cursus voor kinderen van de Transfergroep Rotterdam.

Cursusinformatie

Per 2012 is de organisatie overgedragen aan Marinka Janssen van Ergotherapie Gouda.

De onderwerpen die tijdens de cursus nader worden uitgewerkt:

  • De S.I. behandeling bij volwassenen
  • De selectie van de doelgroep via het intakeprotocol
  • De mogelijkheden van basisbehandeling
  • Het overdragen van S.I. kennis aan de familie van de patiënt en de collegae uit het team
  • Het implementeren van de S.I. behandeling in het bestaande behandelteam
  • Een Whiplash of RSI patiënt behandelen. Dit kan vanaf de 2e cursusdag

Neem contact met ons op!

Contactformulier

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.