Algemene informatie ASITT

Voor meer informatie over het ontstaan en de geschiedenis van ASITT klik je hier.

Voor de therapeut:

Letsel in het hoofd/nek gebied kan leiden tot chronische klachten. Het is in de praktijk gebleken dat patiënten na o.a. whiplash en contusio cerebri langdurig last kunnen blijven houden van o.a. duizeligheid, misselijkheid en overgevoeligheid voor licht en/of geluid.

De Amerikaanse mevr. Jean Ayres ontwikkelde rond 1960 een methode voor kinderbehandeling: Sensorische Integratie (S.I.). Principes uit deze methode lijken een positieve invloed te hebben op het normaliseren van over- en onderregistratie van de prikkelverwerking van houdings- en bewegingsgevoel bij volwassenen na een letsel in het hoofd/nek gebied. In veel gevallen levert deze behandeling een betere structuur en strategie op om problemen in het dagelijks leven op te lossen.

Voor een juiste selectie van de doelgroep en een gerichte behandeling en begeleiding op grond van de principes van Sensorische Integratie, is specifieke kennis en vaardigheid nodig die in de cursus wordt verkregen.
Er wordt gewerkt met de ASITT (Adult Sensory Integration Timmerman Treatment), een intake/observatie- en behandelprotocol.

 

Voor de cliënt:

Wilt u meer weten of Sensorische Integratie bij volwassenen, klik dan hier: //ergotherapiegouda.nl/wp-content/uploads/2017/05/ASITT-voor-consumenten-def.docx.

 

asittafbeelding1