Praktijkvoorbeelden ergotherapie

Chronische rugklachten
Meneer de Haan van 35 jaar heeft langdurig rugklachten. Regelmatig komt hij bij de manueel therapeut, maar de klachten blijven bestaan.

Deze man wordt aangemeld bij de ergotherapeut. Er zal een intake plaatsvinden. Hij krijgt een daglijst om in te vullen, om zo te achterhalen wanneer de klachten optreden en hij krijgt inzicht hoe hij zijn activiteiten over de dag heen verdeeld. Vervolgens zal hij een weekschema in moeten vullen en een prioriteitenlijst  opstellen. Zo krijgt hij meer inzicht in zijn belasting en belastbaarheid. Vervolgens zal de ergotherapeut de ergonomische principes bespreken en wordt ingegaan op de dagelijkse handelingen, zodat hij de principes kan toepassen in zijn dagelijks leven. Er kan ook een werkplek-analyse gedaan worden.


RSI
Mevrouw Schippers van 27 jaar geeft aan tijdens haar werkzaamheden in het laboratorium veel last te hebben van nek- en schouderklachten.

Ze wordt behandeld door een fysiotherapeut. De fysiotherapeut vindt, dat er een ergotherapeut bij moet komen kijken. De fysiotherapeut verwijst mevrouw Schippers naar de huisarts en de huisarts schrijft een verwijzing naar de ergotherapeut. 

De ergotherapeut doet een observatie bij deze mevrouw op haar werkplek. Vervolgens geeft ze daar adviezen. Ook zal de ergotherapeut inzicht willen hebben in haar dagelijkse privé-leven. Dit zal gebeuren middels het invullen van dag- en weeklijsten, bewustwording van de activiteiten die zie doet en hoe ze die uitvoert. Indien noodzakelijk zullen de ergonomische principes worden doorgenomen en zal ze die leren toe te passen.


Reumatoïde artritis – RA
Meneer de Bruijn van 55 jaar heeft  RA. Hij geeft aan erg moe te zijn en dagelijkse activiteiten zoals het wassen en aankleden niet meer te kunnen uitvoeren. Kleine knoopjes los en vastmaken, schrijven e.d., het gaat niet meer zoals voorheen. 

De huisarts verwijst naar een ergotherapeut. De ergotherapeut doet een intake en observeert de dagelijkse handelingen, zoals b.v. het wassen en het aankleden en leert de man om zijn dagelijkse handelingen met zo weinig mogelijk belasting voor de gewrichten uit te voeren. Verder wordt ingegaan op leefregels en zal worden geïnventariseerd welke voorzieningen noodzakelijk zijn zoals b.v. een trippel-stoel, aanpassing in de douche / toilet, aangepaste pen, een sta-op stoel, sokken-aantrekker etc.


Multiple Sclerose – MS
Mevrouw de Zeeuw van 42 jaar is bekend met M.S. en gaat achteruit. Haar conditie wordt slechter en de zorg voor haar kinderen lukt niet goed meer. Haar relatie met haar partner wordt er ook niet beter op.

Deze mevrouw komt bij de huisarts omdat ze zich zo futloos voelt en het gevoel heeft dat ze steeds minder kan. De huisarts verwijst door naar een ergotherapeut. De ergotherapeut inventariseert de problemen en stelt een behandelplan op waardoor mevrouw meer inzicht krijgt in haar dagelijks functioneren. Het maakt haar bewust van haar belasting en belastbaarheid. Verder zal er gekeken worden welke voorzieningen er noodzakelijk zijn voor nu en in de toekomst. De ergotherapeut maakt dit bespreekbaar en begeleidt deze mevrouw in dit traject.

Tevens zal de ergotherapeut in gesprek gaan met haar man om hem meer inzicht te geven in de consequenties van MS op het dagelijks functioneren. Mochten de relatieproblemen te veel op de voorgrond liggen, dan zal de ergotherapeut dit terugrapporteren naar de huisarts.

Zijn er kleine kinderen, die mevrouw moet verzorgen dan zal de ergotherapeut ook kijken wat hierin voor deze mevrouw de mogelijkheden zijn, eventueel door het geven van praktische tips en of advisering van voorzieningen.


Cerebro Vasculair Accident – CVA
Mevrouw de Wit van 65 jaar krijgt een beroerte en raakt half-zijdig verlamd. Het lopen gaat moeizaam. Mevrouw heeft voor een half jaar geleden revalidatie gehad. Deze mevrouw komt bij de huisarts en geeft aan dat ze zo moe is en dat het doen van het huishouden haar niet meer zo goed lukt.

Deze mevrouw wordt aangemeld bij de ergotherapeut. Na inventarisatie van de problemen komt naar voren, dat deze mevrouw neuro-psychologische functiestoornissen heeft. De ergotherapeut komt hier achter door haar een praktische dagelijkse terugkerende activiteit te laten doen. Vervolgens wordt nader ingaan op deze stoornissen. De ergotherapeut zal mevrouw inzicht geven in haar beperkingen en haar leren omgaan met de mogelijkheden die ze nog wel heeft. En kan de partner adviezen geven hoe hier mee om te gaan.

Ook is het denkbeeldig dat mevrouw met het doen van éénhandige activiteiten problemen heeft in het huishouden, bij wassen en aankleden of het uitoefenen van haar hobby’s. Soms kan het zo zijn dat de arm- / handfunctie nog iets verbeterd zou kunnen worden, zodat er handfunctie-training kan plaatsvinden. Mochten er nog voorzieningen noodzakelijk zijn, dan kan de ergotherapeut hierin adviseren, begeleidt u in de aanvraag en doet – indien noodzakelijk – de training.