Het doel van ergotherapie

Het doel van ergotherapie is om mensen uit alle leeftijdscategorieën (opnieuw) in staat te stellen zo zelfstandig mogelijk te functioneren in het dagelijks leven.Ergotherapie richt zich niet op de ziekte, maar op de praktische gevolgen ervan bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. fit_en_gezond