Cursusinformatie

Per 2012 is de organisatie overgedragen aan Marinka Janssen van Ergotherapie Gouda. 

Onderwerpen

De onderwerpen die tijdens de cursus nader worden uitgewerkt:
• de S.I. behandeling bij volwassenen
• de selectie van de doelgroep via het intakeprotocol
• de mogelijkheden van basisbehandeling
• complexere behandelingen
• het overdragen van S.I. kennis aan de familie van de patiënt en de collegae uit het team
• het implementeren van de S.I. behandeling in het bestaande behandelteam
• een Whiplash of RSI patiënt behandelen. Dit kan vanaf de 2e cursusdag.

Doelgroep

Het protocol werkt het beste in een multidisciplinair team. Omdat bij chronische pijnklachten de psyche een belangrijke rol speelt is het belangrijk als de maatschappelijk werk(st)er en/of de psycholoog deelnemen aan de behandeling.

De Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie had in 1999 een werkgroep chronische pijn. Deze heeft zich in 2000 opgesplitst in een werkgroep chronische rugpijn en een werkgroep chronische nekpijn met sensorische re-integratie problematiek. In deze laatste werkgroep is vanaf 2001 gewerkt aan terminologie en afbakening t.a.v. sensorische integratie bij volwassenen.

Er is besloten de term Sensorische Integratie bij volwassenen te gebruiken, parallel aan de naam van de cursus die de ASITT leert te gebruiken. Het ASITT protocol is na onderlinge afstemming via een kleine werkgroep binnen de grote, gekozen als landelijke protocol. Met de mogelijkheid tot aanvulling bij behandelcategorie 1 van 3 extra observatie-items van een instrument uit het R.C. Blixembosch.

De cursus biedt behandelaars, ergotherapeuten en fysiotherapeuten, van patiënten met vooral (chronische) whiplash klachten, de gelegenheid met name kennis op te doen betreffende praktische vaardigheden. Kennis over Sensorische Integratie principes zal heel basaal gegeven worden. Verder verdieping in S.I. theorie en praktijk is mogelijk via de S.I. cursus voor kinderen van de Transfergroep Rotterdam.

Zie het Gecertificeerde therapeuten ASITT overzicht.