Cursusdata en aanmelden

Cursusdagen 2019:

Post-HBO Cursus Sensorische Integratie bij Volwassenen:

Data: 12 januari, 2 februari, 9 maart, 6 april, 15 juni en 28 september.
Tijden: inloop tussen 9:00 uur en 9:30 uur. Cursustijden van 9:30 uur tot 17:00 uur.
Kosten: het cursusgeld bedraagt €1500,- (inclusief lunch/koffie/thee en reader)
Plaats: Sophia Revalidatie Gouda, buchnerweg 1, Gouda

Cursusdagen 2020:

Post-HBO Cursus Sensorische Integratie bij Volwassenen:

Data: 18 januari, 8 februari, 7 maart, 4 april, 20 juni en 3 oktober.
Tijden: inloop tussen 9:00 uur en 9:30 uur. Cursustijden van 9:30 uur tot 17:00 uur.
Kosten: het cursusgeld bedraagt €1650,- (inclusief lunch/koffie/thee en reader)
Plaats: Sophia Revalidatie Gouda, buchnerweg 1, Gouda

U kunt zich aanmelden door:

  1. het aanmeldingsformulier ingevuld te sturen naar administratie@ergotherapiegouda.nl.
  2. Voor de Cursus Sensorische Integratie bij Volwassenen dient u €300,- inschrijfgeld over te maken om uw inschrijving definitief te maken (o.v.v. naam en SI2020).

ING bankrekening nr. NL08INGB0756777968 t.n.v. M.A. Janssen, Gouda

 

Voor de Cursus Sensorische Integratie bij volwassenen geldt:

  • Deelnemers ontvangen een bevestiging van de inschrijving. Bij te weinig deelnemers wordt de cursus een half jaar opgeschoven. Hiervan ontvangt u bericht, een maand voor aanvang van de cursus. Bij afmelding 1 maand voor aanvang van de cursus bent u uw inschrijfgeld verschuldigd. Bij afmelding daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Wel bieden wij u de mogelijkheid om uw cursusplaats over te dragen aan een ander/collega. Indien uw plaats door een ander ingevuld wordt is teruggave van het cursusgeld mogelijk, met aftrek van €300,-.
  • Na afloop van de cursus ontvangt iedere cursist bij 85% aanwezigheid en na alle opdrachten ingeleverd te hebben binnen een half jaar na de laatste cursusdag, een certificaat als bewijs van deelname. Accreditatie voor de cursus is aangevraagd en goedgekeurd voor ergotherapeuten en bedraagt 88,5 SBU.

Voor alle cursussen en trainingen van Ergotherapie Gouda zijn de algemene voorwaarden cursus/training van toepassing. Deze kunt u hier downloaden.